Privacy policy

Spinumokykla (toliau „mes“ arba „Spinumokykla“) vertina Tavo privatumą. Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame mūsų taikomus duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, todėl atidžiai perskaityk šią Privatumo politiką prieš pradėdami naudotis mūsų paslaugomis.

Versija: 2020-04-24


Ši Privatumo politika taikoma Tau lankantis mūsų interneto tinklapyje www.spinumokykla.com bei sistemoje https://stable.spinumokykla.com/ bei naudojantis mūsų paslaugomis.

Naudodamiesi Spinumokykos interneto tinklapiu bei paslaugomis turi patvirtinti, kad perskaitei ir supratote šią Privatumo politiką.

Jeigu nesutinki su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti Spinumokykos interneto svetaine ir (arba) paslaugomis.

Kokius Tavo duomenis, kokiu tikslu ir kokiu pagrindu renkame ir tvarkome?

Renkame ir tvarkome tik tuos Tavo asmens duomenis, kurie yra būtini paslaugų teikimui Tau užtikrinti. Nerenkame ir netvarkome Tavo asmens duomenų, kurie nėra reikalingi aukščiau nurodytam tikslui pasiekti, išskyrus, jeigu Tu tokius duomenis pateikei pats ir davei sutikimą tokių duomenų tvarkymui.

Vykdydami veiklą renkame ir tvarkome šiuos Tavo asmens duomenis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysAsmens duomenų tvarkymo pagrindai
Sutarties sudarymo ir vykdomo tikslu (tame tarpe ir Tavo prašymų ir paklausimų nagrinėjimo tikslu)Elektroninio pašto adresas bei vardas.Asmens duomenys tvarkomi su Tavimi sudarytos sutarties (Naudojimosi taisyklės) pagrindu.
Deja, be aukščiau nurodytų duomenų neturime galimybės Tau suteikti paslaugų, todėl šie duomenys yra privalomi tam, kad galėtume Tau jas suteikti.
Tavo paklausimų nagrinėjimo tiksluPavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris taip pat kiti duomenys jeigu juos pildydamas paklausimo formą pateikei.Kreipiantis su paklausimu – Tavo prašymo sudaryti sutartį ateityje pagrindu. Tau pateikus neprivalomus duomenis jie tvarkomi tavo sutikimo pagrindu.
Kartas nuo karto norime Tave informuoti apie naujoves, todėl Tavo duomenis taip pat tvarkome Tavo supažindinimo su mūsų veikla bei jos naujienomis, bendrinių bei specialiai Tau pritaikytų pasiūlymų teikimo tikslu.Pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.Tavo duomenis nustatytu tikslu tvarkome Tavo sutikimo pagrindu.
Turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su Tavo asmens duomenų tvarkymu šiuo tikslu arba atšaukti savo sutikimą susisiekdami su mumis el. paštu [email protected].
Pažymime, kad naudotis mūsų interneto tinklapiu bei mokymo sistema būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl nuolatos ją atnaujiname ir geriname savo paslaugas. Suprasti Tavo poreikius analizuojame savo veiklą tuo tikslu tvarkome Tavo asmens duomenis.Duomenis bei analitinius duomenis: naršymo istorija; formų pildymo istorija; Tavo ir mūsų tarpusavio bendravimo istorija, įskaitant elektroninį susirašinėjimą.Sutikimo ir mūsų teisėto intereso pagrindais.

Kiek laiko saugome Tavo asmens duomenis?

Tavo asmens duomenis tvarkome ir saugome tiek kiek būtina tarp Tavęs ir mūsų sudarytos sutarties tinkamam įvykdymui, jeigu ilgesnis terminas nėra numatyta įstatymų. Tavo asmens duomenys, kurie tvarkomi Tavo sutikimo pagrindu tvarkomi iki Tavo sutikimo atšaukimo dienos. 

Kam perduodate mano asmens duomenis?

  • Gali pasitaikyti atveju, kai tinkamam paslaugų suteikimui gali būti reikalinga perduoti Tavo asmens duomenis. Tokiais atvejais Tavo asmens duomenis perduosime tik patikimiems mūsų partneriams su kuriais esame sudarę sutartis ir tik tokia apimtimi kiek yra būtina tinkamai suteikti paslaugas.
  • Atsižvelgiant į Tau teikiamos paslaugos pobūdį, Tavo asmens duomenys gali būti perduoti: mokytojams, kurie rengia mokymus, serverio paslaugų teikėjams ir kitas paslaugas teikiantiems partneriams.
  • Tavo asmens duomenys taip pat gali būti perduoti valstybės įgaliotoms institucijoms turinčioms teisę tokius duomenis gauti ir joms pareikalavus.
  • Tavo asmens duomenys taip pat gali būti perduoti trečiosioms šalims siekiant apginti Spinumokykos teisėtus interesus bei apginti pažeistas teises.

Kokios yra mano teisės ir kaip jas galiu įgyvendinti?

Tu turi šias žemiau nurodytas teises:

  • susipažinti su apie Tave tvarkomais asmens duomenimis;
  • prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis;
  • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti duotą sutikimą;
  • apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą;
  • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
  • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Savo teises gali įgyvendinti kreipdamiesi į mus el. paštu: [email protected] ir nurodyti kokių veiksmų pageidauji, kad imtumėmės apie Tave tvarkomų duomenų atžvilgiu. Primename, kad Tavo teisių įgyvendinimas gali būti apribotas, jeigu tai numato taikytinų teisės aktų reikalavimais.

Ši Privatumo politika ir kitos sąlygos gali būti keičiamos. Informaciją apie pakeitimus Tau pateiksime el. paštu arba paskelbdami viešai Spinumokyklos tinklapyje.

Šis video skirtas mokyklos mokiniams, ir norint jį matyti reikia tapti mokyklos mokiniu.